Recent Posts

marți, 29 noiembrie 2011

CRISTUL COSMIC

AlexGrey-CosmicChrist 

Lacrimile lui Dumnezeu prefăcute în aştri au luminat naşterea Cristului cosmic

Din întunecimea necuprinsului s-a născut lumina vieţii şi sentimentul iubirii pure

Suferinţa crescută peste nemărginire intrată în rezonanţă cu libertatea fiinţei

Muzica speranţelor universului întreg cântând imnul învierii a zămislit Cuvântul

Deznădejdea iluziei a fost sfărmată de realitatea întrupării Cuvântului în materie…

Cristul Cosmic, energia necreată a lui Dumnezeu a cuprins infinitatea universului

Bucurie nemărginită, izvor nesecat de bunătate proslăvind şi încununând Creaţia

Cristul Cosmic a eliberat energia divinităţii de sub obrocul dualităţii universale

Răstignit pe crucea libertăţii noastre Crist a distrus fantasma urzită de Maya.

Energia descătuşată de iubirea universală va pune în umbră toate impurităţile

Toată devenirea fiinţei va prelua acest fantastic impuls al renaşterii din moarte

Astfel încât universul nu va mai fi niciodată la fel ca înainte iar viitorul se va fi

Pierdut undeva în lumina veşniciei alături de prea plinul fiinţei lui Dumnezeu.

Eliberaţi prin iubire divină vom elibera la rândul nostru raţiunea din chingile

Ignoranţei şi vom redevenii fii ai lui Dumnezeu vibrând la unison cu Cristul Cosmic

Universul pulsând de fericire va umple pretutindeni spaţiul cosmic de viaţă

Nu va mai exista moarte decât transformare perpetuă dinspre fiinţă spre Dumnezeu

Şi nu cum era înainte de sacrificiul înlăcrimatei divinităţi când unica devenire

Era dinspre nefiinţă spre fiinţă şi invers.

12cosmic_christ

Când vom înţelege iubirea lui Dumnezeu abia atunci vom fi capabili de minuni

Miracolul iubirii divine depăşeşte prin puterea sa de cuprindere orice lucru

Cunoscut sau imaginat vreodată de raţiunea noastră, se află chiar dincolo

De orice închipuire, este mai presus de întreaga cantitate de energie acumulată

De întregul univers de-a lungul devenirii temporale.

Rezonând cu iubirea divină vom sparge orice bariere spaţio-temporale

Vom putea asemenea eroilor din basmele copilăriei noastre călătorii cu viteza

Gândului dincolo de orice hotare închipuite de mintea noastră

Visurile noastre vor prinde contur în sfera realului deoarece tot ce vom imagina

Va prinde viaţă şi duh, vom deveni aşadar creatori ai unor lumi noi, şi toate astea

Şi încă multe altele doar prin simpla dorinţă fiind însufleţiţi de cea mai mare

Mai extraordinară, şi mai desăvârşită putere a universului – iubirea divină…

Dansul cosmic al energiei descătuşate de iubirea universală va amplifica propagarea

Vieţii spre cele mai îndepărtate colţuri ale universului purtând astfel germenii Creaţiei acolo unde lumina n-a putut ajunge, căci acolo unde nici gândul nu poate

Să ajungă, acolo unde nici Dumnezeu nu se încumetă să treacă acolo doar Iubirea

Cel mai pur sentiment din câte există, poate să-şi facă simţită trecerea-i purificatoare

Tot ceea ce trebuie să facem este să acceptăm şi să înţelegem jertfa înfăptuită pe Cruce

De Cristul Cosmic, altfel vom pierde esenţialul trecerii noastre prin lume şi întreaga

Noastră existenţă devine o cumplită şi dureroasă deşertăciune.

Poate părea paradoxal ca totul să depindă de libera noastră alegere

Dar Iubirea trebuie să fie liber consimţită, libertatea fiind sacră

Aşadar primiţi în sufletele voastre iubirea lui Crist şi deveniţi asemenea lui Dumnezeu

Chiar dacă pare greu de crezut asta este dorinţa supremă a Creatorului nostru.

Robert TRIF - din Volumul " Triumfătorul "

0 comments:

Trimiteți un comentariu

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More