Recent Posts

marți, 1 noiembrie 2011

DULCE ISPITĂ

Pectina_de_Mar 

Şi eu ca mulţi alţi ucenici ai neputinţei mi-am găsit pacea sufletului

Închinând imnuri de slava zeului Bacchus, gustând din aromele ispititoare

Alcătuite cu bun gust de zurbagiul zeu, plutind purtat de aburii alcoolului

Dincolo de mine, acolo unde în mod obişnuit nu eram în stare să ajung.

Beţia poate produce acea detaşare râvnită de sufletul doritor de a se hrăni din nemurire,

Adormirea instinctelor primare şi trecerea noastră în pragul unei noi fiinţări

Desigur, pentru cei nepregătiţi spiritual, zeul bahic constituie o ameninţare pentru

Bietele lor făpturi, lăsându-se subjugaţi de iluziile născocitoare ale zeului pot decădea

În cele mai jalnice chipuri cu putinţă, există o adevărată artă a beţiei care trebuie Însuşită, altfel vom cădea pradă mâniei, lipsiţi de înţelegerea realităţii vom ateriza în Cel mai crud şi mai nefast imperiu, imperiul dezlănţuirii poftelor trupeşti şi tuturor

Celorlalte patimi, care ne vor înlănţui sufletul pentru o întreagă veşnicie, în chingile Iluziei, pentru cei iniţiaţi în tainele bahice există o desfătare a simţurilor dincolo de Cuvinte, o pierdere a eului în oceanul nesfârşit al eternităţii, cufundarea în adâncurile Adevăratei realităţi, având totodată privilegiul cunoaşterii nemijlocite a divinului joc

Cosmic în toată plenitudinea şi splendoarea sa. Adevăraţii artişti şi mistici cunosc

Sentimentul pierderii eului lor lăuntric în zarea nemărginirii, beţia extatică a redevenirii Noastre ca fiinţe plenare, renaşterea din nou în sânul luminii celei veşnice a dumnezeirii.

Robert TRIF - din Volumul " Triumfătorul "

0 comments:

Trimiteți un comentariu

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More