Recent Posts

luni, 24 octombrie 2011

PURGATORIUL

purgatoriul_by_mycrib

Exisă o zonă strict delimitată de celelalte stări spirituale prin

Caracterul special pe care-l îmbracă aici faptele, gândurile şi sentimentele

Întreţinute de trecerea noastră prin diferitele dimensiuni spaţio-temporale

Percepute de celelalte fiinţe ca fiind ambigue prin bagajul informaţional incoerent

Transmis lor, sau resimţite prin prisma unei neplăcute balansări dintr-o parte

În alta a „cântarului energetic”, aşadar vădind un caracter instabil dătător de

Nesiguranţă, o zonă crepusculară intermediară numită „Purgatoriul celor Nedecişi ”.

Este practic o prelungire a trăirilor a căror impuls nu a putut fi convertit în

Semnale energetice stabile, instabilitatea fiind cuvântul de ordine în acest loc

Asemănător în unele privinţe cu indecizia trăită în zona „Tunelului Spiritual ”.

Purgatoriul este singura zonă intermediară care face legătura între lumea fizică

Şi lumea spirituală, nu există o lume a spiritelor damnate, nimeni nu este condamnat

Singura pedeapsă fiind dată de propriile-ţi fapte, iar efectuarea pedepselor coincide

Cu formarea materialului informaţional prin care individul îşi construieşte singur

Propria-i soartă, acceptând să-şi încarcereze spiritul în materie, sufletul reprezentând

În fapt, zestrea informaţională proprie fiecărui individ acumulată în diferitele peregrinări

Prin vieţile trăite atât pe pământ cât şi în alte sisteme solare din miriadele de roiuri galactice

Prezente în imensitatea infinitului cosmic, Universul reprezintă deci scena în care se

Derulează toate transformările energetice ale spiritelor create de bunul Demiurg.

„Purgatoriul celor Nedecişi ” coincide cu Neantul, în liniştea sa siderală nimic nu se întâmplă

Nu are loc nici un schimb energetic cu exteriorul, este o linişte aparentă deoarece

În interiorul acestui Hău Cosmic se produc evenimente care frizează absurdul

Timpul curge în sens invers, şi totul este retrăit de la coadă la cap până în momentul

Decis de entropia divină, când în urma unei uriaşe explozii spiritul simbolizat

De lumină reuşeşte să scape din braţele hoaţei găuri negre şi redevine apt pentru

O nouă înrolare în marea aventură spirituală numită viaţa noastră cea de toate zilele.

„Purgatoriul celor Nedecişi ” se comportă asemenea unei gigantice găuri negre

Care acumulează lumina spirituală şi o închide în sine însuşi în mod egoist într-o

Încercare disperată de a fura energia divină, ferecând-o de spaimă de însuşi Creatorul

Dar totul face parte din dreapta judecată a lui Dumnezeu, restul e simplă iluzie

Aşadar, toţi cei care încearcă să se sustragă vieţii, încercând diferite metode de suprimare

Începând cu sinucigaşii şi terminând cu propovăduitorii stării de nirvana vor face

Pe pielea lor cum s-ar zice, cunoştinţă cu Neantul suprem, alături de ei vor fi prezenţi

Toţi acei „căldicei” cum îi numea Iisus, adică toţi cei indecişi, care stau în cumpănă.

În concluzie, Purgatoriul nu este de dorit de către nici o fiinţă, trebuie să fii hotărât

Cei care aleg o cale sau alta, indiferent care, vor continua în funcţie de alegerea făcută

Unii vor perpetua jocul cosmic al renaşterilor în lumile fizice iar alţii vor participa

Alături de Crist la o viaţă în spirit, devenind modelatorii Universului fizic.

Cei indecişi şi cei care au înfăptuit păcatul capital al sinuciderii, vor trăi starea

Indefinită, nerostuită, absurdă şi himerică a „Purgatoriului celor Nedecişi ”.

Robert TRIF - din Volumul " Triumfătorul "

0 comments:

Trimiteți un comentariu

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More