Recent Posts

luni, 14 noiembrie 2011

ŞTIINŢĂ ŞI SPIRIT

Talking_to_the_Butterflies_by_dim_baida 

Sincer să fiu detest toate religiile lumii în aceeaşi măsură în care le iubesc

Dar ele nu fac altceva decât să fie o frână în calea devenirii noastre ca fiinţe raţionale,

Iubesc în religie doar ceea ce a scăpat vigilenţei celor care le oficiază, acel ceva originar

Acel spirit care nu poate fi distrus oricât ar încerca unii să-l reducă la tăcere

Uitând că spiritul este însăşi vocea lui Dumnezeu, cum pot ei stinge flacăra pururi

Arzătoare, cum ar putea nimici cu totul esenţa cunoaşterii divine când ea este înscrisă

Cu litere de sânge în scripturile primite de la acei înţelepţi ai antichităţii ?

Detest gândirea închistată în chingile unei dogmatici lipsite de har, gândire oarbă

Şi surdă la suferinţele şi zbaterile noastre, doar cunoaşterea poate elibera spiritul

Din închisoarea creată de minţile diabolice ale acelor preoţi propovăduitori ai deznădejdii.

Ştiinţa este cea chemată să ducă mai departe făclia cunoaşterii umane şi singura

În măsură să ne elibereze de ignoranţă, dar pentru aceasta este nevoie de mult curaj

De perseverenţă şi pasiune, altă condiţie pentru succesul deplin al destinului umanităţii

Este unificarea tuturor ştiinţelor sub un singur stindard, indiferent dacă vorbim de

Ştiinţele exacte sau cele umaniste, spiritul nu va putea ieşi triumfător decât cu ajutorul

Ştiinţei, pentru că ea şi numai ea reprezintă şansa noastră spre eliberare şi unirea cu Spiritul suprem, Unic şi Absolut, cu Energia Pură şi Limpede numită Dumnezeu.

Robert TRIF - din Volumul " Triumfătorul "

0 comments:

Trimiteți un comentariu

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More