Recent Posts

Eckhart Tolle – Un maestru modern

Eckhart Tolle este considerat unul dintre cei mai originali si inspirati calauzitori spirituali ai timpului nostru, iar cartea "Puterea prezentului" este una din cele mai bine vândute în SUA dupa 11 Septembrie. Autorul s-a nascut în Germania, unde si-a petrecut primii 13 ani din viata. Dupa ce a absolvit Universitatea din Londra, a devenit cercetator si îndrumator la Universitatea Cambridge. La 29 de ani, în urma unei transformari spirituale profunde, vechea sa identitate a fost literalmente dizolvata si viata i s-a schimbat radical.

Neale Donald, Walsch - Conversatii cu Dumnezeu

Conversatia pe care Neale Donald Walsch o poarta cu Dumnezeu este inclusa in sase volume si inca nu s-a terminat! Cele sase volume sunt: Conversatii cu Dumnezeu, vol.I, II, III, Prietenie cu Dumnezeu, Comuniune cu Dumnezeu, Momente de gratie.

Universul lui Stephen Hawking

Stephen Hawking (n. 8 ianuarie 1942, Oxford/Anglia) este un fizician englez, teoretician al originei universului si unul dintre cei mai mari cosmologi contemporani, profesor la catedra de Matematica la Universitatea Cambridge, detinuta cândva de Isaac Newton.

Michio Kaku - Einstein-ul zilelor noastre

Michio Kaku este considerat de majoritatea oamenilor de stiinta, Einstein-ul zilelor noastre, in afara faptului ca este un geniu, se exprima in termeni pe care si un om simplu cu un pic de engleza il poate intelege cu usurinta..

Zecharia Sitchin si cartile sale

Zecharia Sitchin este un autor controversat al zilelor noastre, care incearca sa ofere o alta viziune asupra mitului creeari omului.El se bazeaza pe diverse descoperiri arheologice, precum si studiul unor vechi texte, in principal pe vechile texte ale sumerienilor, cum ar fi Epopea lui Ghilgames sau Enuma Elish.

miercuri, 30 noiembrie 2011

FERICIREA SUPREMĂ

d9d4c27e34c19865 

Eternizarea clipei numită fericire iată cea mai grea încercare

La care poate fi supus sufletul omului născut din tristeţi şi lacrimi

Însuşi Dumnezeu înlăcrimat de potrivnica noastră soartă

Poartă crucea lumii în spinarea-i gârbovită de greşelile noastre

Dar găseşte alinare tocmai în suferinţa pentru bietele făpturi.

Fericirea supremă este să poţi accepta poverile altora ca şi cum

Ar fi rodul faptelor tale, să poţi iubi cu-adevărat asemenea Mântuitorului.

Fuga de răspundere este ascunderea în faţa fericirii veşnice

Cum poţi sluji oamenii când tu însuţi fugi de imaginea lui Dumnezeu ?

Când pe tine cu nesaţ te dispreţuieşti cum ai putea să-ţi iubeşti semenii ?

Unde crezi că poţi ascunde nefericirea-ţi, şi pentru cât timp ?

Sihăstriile sunt pline de rataţi, de ucenici ai diavolului ascunşi

Sub falsul chip al unui Dumnezeu care ilustrează ipocrizia faptelor.

Slujeşte oamenilor altfel cum vei putea să te înfăţişezi în faţa

Adevăratei lumini, tu care ai stat în întuneric, în bezna cea mai adâncă ?

Suferinţa trebuie asumată până la capăt, ai ajuns iubite pelerin la limită ?

Atunci înseamnă că eşti fericit, fericit în chinurile cele mai adânci

În cea mai aspră suferinţă, eşti dincolo de tine însuţi, eşti una cu Totul

Ce fericire mai mare decât asta crezi că poate exista, decât fiinţa în sine însuşi ?

Nici un nebun nu poate pretinde mai mult, şi ce este nebunia dacă nu

Sublimul nemărginirii trăite în mijlocul finitudinii numite simplu viaţă ?

Iată deci adevăratul înţeles al Iubirii Christice, nebunia întru Hristos

Înţelepciunea astei lumi la un loc nu poate atinge sublimul magicei nebunii…

Robert TRIF - din Volumul " Triumfătorul "

marți, 29 noiembrie 2011

CRISTUL COSMIC

AlexGrey-CosmicChrist 

Lacrimile lui Dumnezeu prefăcute în aştri au luminat naşterea Cristului cosmic

Din întunecimea necuprinsului s-a născut lumina vieţii şi sentimentul iubirii pure

Suferinţa crescută peste nemărginire intrată în rezonanţă cu libertatea fiinţei

Muzica speranţelor universului întreg cântând imnul învierii a zămislit Cuvântul

Deznădejdea iluziei a fost sfărmată de realitatea întrupării Cuvântului în materie…

Cristul Cosmic, energia necreată a lui Dumnezeu a cuprins infinitatea universului

Bucurie nemărginită, izvor nesecat de bunătate proslăvind şi încununând Creaţia

Cristul Cosmic a eliberat energia divinităţii de sub obrocul dualităţii universale

Răstignit pe crucea libertăţii noastre Crist a distrus fantasma urzită de Maya.

Energia descătuşată de iubirea universală va pune în umbră toate impurităţile

Toată devenirea fiinţei va prelua acest fantastic impuls al renaşterii din moarte

Astfel încât universul nu va mai fi niciodată la fel ca înainte iar viitorul se va fi

Pierdut undeva în lumina veşniciei alături de prea plinul fiinţei lui Dumnezeu.

Eliberaţi prin iubire divină vom elibera la rândul nostru raţiunea din chingile

Ignoranţei şi vom redevenii fii ai lui Dumnezeu vibrând la unison cu Cristul Cosmic

Universul pulsând de fericire va umple pretutindeni spaţiul cosmic de viaţă

Nu va mai exista moarte decât transformare perpetuă dinspre fiinţă spre Dumnezeu

Şi nu cum era înainte de sacrificiul înlăcrimatei divinităţi când unica devenire

Era dinspre nefiinţă spre fiinţă şi invers.

12cosmic_christ

Când vom înţelege iubirea lui Dumnezeu abia atunci vom fi capabili de minuni

Miracolul iubirii divine depăşeşte prin puterea sa de cuprindere orice lucru

Cunoscut sau imaginat vreodată de raţiunea noastră, se află chiar dincolo

De orice închipuire, este mai presus de întreaga cantitate de energie acumulată

De întregul univers de-a lungul devenirii temporale.

Rezonând cu iubirea divină vom sparge orice bariere spaţio-temporale

Vom putea asemenea eroilor din basmele copilăriei noastre călătorii cu viteza

Gândului dincolo de orice hotare închipuite de mintea noastră

Visurile noastre vor prinde contur în sfera realului deoarece tot ce vom imagina

Va prinde viaţă şi duh, vom deveni aşadar creatori ai unor lumi noi, şi toate astea

Şi încă multe altele doar prin simpla dorinţă fiind însufleţiţi de cea mai mare

Mai extraordinară, şi mai desăvârşită putere a universului – iubirea divină…

Dansul cosmic al energiei descătuşate de iubirea universală va amplifica propagarea

Vieţii spre cele mai îndepărtate colţuri ale universului purtând astfel germenii Creaţiei acolo unde lumina n-a putut ajunge, căci acolo unde nici gândul nu poate

Să ajungă, acolo unde nici Dumnezeu nu se încumetă să treacă acolo doar Iubirea

Cel mai pur sentiment din câte există, poate să-şi facă simţită trecerea-i purificatoare

Tot ceea ce trebuie să facem este să acceptăm şi să înţelegem jertfa înfăptuită pe Cruce

De Cristul Cosmic, altfel vom pierde esenţialul trecerii noastre prin lume şi întreaga

Noastră existenţă devine o cumplită şi dureroasă deşertăciune.

Poate părea paradoxal ca totul să depindă de libera noastră alegere

Dar Iubirea trebuie să fie liber consimţită, libertatea fiind sacră

Aşadar primiţi în sufletele voastre iubirea lui Crist şi deveniţi asemenea lui Dumnezeu

Chiar dacă pare greu de crezut asta este dorinţa supremă a Creatorului nostru.

Robert TRIF - din Volumul " Triumfătorul "

luni, 28 noiembrie 2011

DARUL DIVIN

heorot 

Cândva eram o fire orgolioasă, credeam că totul mi se cuvine

Că sunt indispensabil, că lumea ar trebui să-mi mulţumească

Pentru simplul fapt că exist, într-un cuvânt eram buricul pământului.

Curând însă aveam să-mi revin din starea de vis nebunesc în care

Cu neruşinare mă lăsasem purtat de ispita unui eu trufaş şi egoist

Aveam să constat cu oarecare surprindere că nu însemn nimic, dimpotrivă,

Sunt un simplu oarecare aruncat pe valurile înspumate ale vieţii.

De fapt, nu făcusem altceva decât să aştept cu braţele deschise

Să mi se ofere totul de-a gata, aşteptam să primesc daruri fără

Ca în schimb să pot oferi ceva în schimb, mai grav, fără să consider

Că sunt dator a dărui şi eu la rândul meu lumii, lui Dumnezeu şi naturii

Cel puţin prinosul de recunoştinţă pentru minunea de a fiinţa în mijlocul lor.

În fapt, mă mândream cu ceva care nu-mi aparţinea câtuşi de puţin

Tot ce aveam era rodul darurilor primite fie din partea divinităţii, fie din partea

Părinţilor, sau altor oameni de suflet care în bunătatea lor mi-au oferit ceea ce eu

Nu eram încă capabil să înţeleg şi să recunosc la adevărata valoare spirituală.

În primul rând, bucuria de a fi, naşterea mea din braţele neantului în sânul

Universului, suflarea de viaţă a lui Dumnezeu sădită în cugetul părinţilor mei trupeşti.

Apoi căldura căminului părintesc, dragostea maternă oferită gingaşului meu suflet

Ocrotirea firavului meu trup, educaţia primilor ani, copilăria fericită şi fără griji sau lipsă

Apoi toată energia investită cu încredere şi speranţă într-un viitor pe măsură.

În schimbul tuturor acestor binefaceri cereşti oferite persoanei mele cu credinţă

Cu răbdare şi dragoste, nu am dăruit nimic, nici măcar nu m-am sinchisit a le răspunde

În vreun fel, darămite să încerc să mulţumesc pentru darurile primite, aşadar lipsit de

Recunoştinţă, fără bun simţ, am îndrăznit să cer în continuare, fără a da nimic în schimb.

Ce fiinţă josnică am putut fi, ce vierme scârbos, ce creatură hidoasă şi fără de suflet eram

Cât de mult mă afundasem în mlaştina trufiei, ce stârpitură crescuse natura la sânul ei

Dar totul avea să se săvârşească într-o bună zi, spre bucuria cerurilor şi pământului

Odată cu renaşterea mea spirituală, parcă un întreg univers trepida de emoţie

Era emoţia regăsirii în spirit, dobândirea unităţii primordiale a fiinţei, magia învierii

Darul divin al Cristului Cosmic pentru o lume înlăcrimată de propriile-i neputinţe…

Robert TRIF - din Volumul " Triumfătorul "

vineri, 25 noiembrie 2011

MINUNEA LUI DUMNEZEU

surface1 

Despărţirea de fiinţa supremă şi alunecarea în solitudinea lumii acesteia

Seamănă cu o fatală prăbuşire spre neant, dar ea poate fi şi chiar este altceva

Decât o simplă desţelenire din sânul divinului, este sămânţa aruncată pe un teren fertil

Şi care odată cu cernerea timpului va da cu siguranţă în pârg, fructul nou născut

Fiind în fapt minunea lui Dumnezeu, omul este cu siguranţă darul divin oferit drept

Ofrandă Universului, prin lupta sa lăuntrică această făptură plăpândă dă sens lumii

Mintea lui Dumnezeu gândindu-se pe sine devine suflare de viaţă pentru Om care

Va duce mai departe făclia cunoaşterii până spre eternitate şi poate chiar dincolo de ea.

Plânsetul său este aidoma revărsării apelor cereşti făcătoare de universuri iar râsul său

Seamănă cu acel curcubeu al păcii dăruit omului ca semn de preţuire şi împăcare eternă

Omul devine el însuşi făcător de lucruri şi fiinţe, el remodelează lumea după chipul său

Libertatea fiindu-i straşnică călăuză, ideile eterne aflate în sânul divinităţii încep încet

Să prindă contur şi formă materială, totul depinde de cugetul Omului care are dezlegare

De viaţă şi de moarte asupra tuturor lucrurilor şi făpturilor, atunci însă când devine

Despot şi tiran puterile sale slăbesc iar el devine o biată umbră a ceea ce ar fi trebuit

Să fie, întunericul nu înseamnă însă pierzania sa definitivă ci doar pragul spre o nouă

Temerară încercare, drumul spre lumina cea tainică a lui Dumnezeu fiind presărat

Cu urcuşuri şi coborâri, căderi şi reveniri, căci doar cel ce a cunoscut spaimele Întunericului poate privi drept în faţă strălucirea adevăratei lumini.

Robert TRIF - din Volumul " Triumfătorul "

joi, 24 noiembrie 2011

Codul lui Oreste 19 noiembrie 2011 – Panta Rhei

A inceput un nou sezon “Codul lui Oreste”, care a revenit la matca pe Antena 2, acolo unde a inceput aceasta aventura a cunoasterii. Noua emisiune din sezonul noua, are ca invitat pe dr. Mircea Zamfirescu.

Emisiunea a fost preluată de pe website-ul oficial al postului tv Antena 2. Puteţi găsi şi urmări acolo toate emisiunile recente.
© Antena 2
http://www.antena2.ro/emisiuni/codul-lui-oreste

" Panta Rhei: Nimic nu se pierde, totul se transforma "

invitat: dr. Mircea Zamfirescu

Contact invitat :
drmircea@yahoo.com

Contact realizator :
http://codulluioreste.blogspot.com/
http://www.facebook.com/people/Oreste-Teodorescu/100000993692463
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000332593226

miercuri, 23 noiembrie 2011

CÂND ÎNTUNERICUL DEVINE LUMINĂ…

lamp_of_God_by_rubycaramel90

Când sufletul pătruns de iubirea divină luminează întunericul

Fiinţei noastre, atunci totul devine noi iar noi devenim una cu Totul

Îngemănaţi prin sacralitate, nedespărţiţi în nemărginire

Suntem dincolo de înţelegere, dincolo de cuvinte şi dincolo de imaginaţie…

Fericirea supremă a pătruns definitiv în conştiinţa noastră

Purtaţi în magicul zbor pe aripile fericirii vom călătorii dincolo de limite

Noi înşine vom fi limita, ne vom scălda fără să ne topim în oceanul infinitudinii

Conţinut în fiecare dintre picăturile fiinţei noastre devenite universuri.

Dualitatea dispare în neantul din care părelnic luase fiinţă pentru o clipă

Spiritul etern fiind singurul care va lumina întunericul universurilor

Iubirea şi Intelectul unite pe veci în Sufletul roiurilor de galaxii

Îngemănate în dansul cosmic al lui Shiva vor spulbera iluzia Mayei,

Între eternitate şi timp Dumnezeu pluteşte sideral căutându-şi vecinicia

Iar tăcerea va fii stăpână peste întreaga suflare, aşteptând o nouă naştere

În cele din urmă, Dumnezeu trezindu-se din visarea-i feerică şi magică

Totul va fi fiind reluat de la capăt, iarăşi şi iar la nesfârşit peste eoni

Sau poate acesta-i visul cosmic al divinităţii iar tot restul e imaginaţie… ?

Robert TRIF - din Volumul " Triumfătorul "

marți, 22 noiembrie 2011

Sosirile – Partea 53 – Babilonul

Va prezint un serial incitant si provocator, realizat de BSGJO Production, si anume “Sosirile”, un serial “cu interviuri si poze deosebite care scot in evidenta o imagine in ansamblu pentru voi, sa ne pregatim sa inaltam constinta si sa facem tot ce putem sa imprastiem aceasta informatie, ca oamenii din jurul vostru sa inteleaga, ce se intampla cu-adevarat astazi. Noi avem nevoie de fiecare dintre voi sa faceti parte din aceasta schimbare.”

La fiecare doua saptamani, asadar bilunar, voi posta cate un episod din acest serial video. Nu voi aduce nici un comentariu acestui serial, va las pe dvs. sa decideti daca informatiile prezentate sunt veridice, iar interpretarle facute de realizatorii serialului sunt pertinente sau nu.

Indiferent de parerile exprimate, eu ma voi situa pe o pozitie neutra si echidistanta, pentru a nu influenta in nici un mod perceptia dvs. asupra serialului “Sosirile”. Fiecare dintre voi este liber sa creada ce doreste, in functie de capacitatea de intelegere a fiecaruia, in functie de cunostiintele dobandite, in functie de mostenirea culturala si religioasa.

Asa cum se anunta inca din faza incipienta, pornind de la episodul pilot, “Sosirile” , va investiga aparitiile mai multor antichristi (Dajjal) si a doua sosire a Salvatorului Isus Cristos. De asemenea, asa dupa cum informeaza realizatorii, serialul va trata aspecte ale controversatului an 2012, elemente ale masoneriei mondiale, simbolistica, mituri, esoterism si multe altele.

luni, 21 noiembrie 2011

MOARTEA CA ÎMPLINIRE

Drumul_cel_lung_by_CORinAZONe 

Moartea pare un sentiment străin de noi atâta timp cât nu ne atinge

Nu suntem conştienţi de prezenţa ei numai atunci când ea loveşte

Pe cineva apropiat nouă, în rest ne prefacem că nu ştim de existenţa ei

Poate că e mai bine aşa, să nu-i acordăm prea mare importanţă, satisfacţie.

Să încercăm să o facem uitată, să alungăm sentimentul fricii provocate de

Trecerea ei prin lume, chiar dacă suntem conştienţi de puterea magiei sale.

Sau poate greşim atunci când nu o băgăm în seamă, când de fapt ea

Face parte din viaţa fiecăruia dintre noi, este poate chiar împlinirea

Sau cine ştie ce este bine şi ce este rău, acum când suntem rupţi de vechile tradiţii

Atunci în societăţile arhaice era prezent cultul morţilor, moartea avea un rol

Însemnat, avea un sens bine stabilit, care nouă celor moderni ne scapă.

Natura, omul, Dumnezeu, viaţa şi moartea erau văzute ca un întreg

Totul avea un sens bine determinat, odată ordinea distrusă consecinţele

Erau dintre cele mai grave, poate că în multe privinţe suntem inferiori

Cu toată ştiinţa noastră, acelor oameni preistorici care trăiau în comuniune

Cu sufletul lumii, poate că am avea destule de învăţat din antica istorie…

Noi suntem rupţi de natură, departe de înţelesul vieţii şi al morţii

Trişăm cu nonşalanţă, ne minţim zilnic cu faptul că ne simţim în siguranţă

Când de fapt îi simţim răsuflarea de gheaţă în spatele nostru, gârbovit

De spaima trecerii ei pe lângă sufletele îngrozite de spaimă.

Departe de a-i înţelege semnificaţia, nu suntem conştienţi de necesitatea ei

Moartea trebuie privită cu respect şi recunoştinţă şi nu cu ură sau dispreţ

Trebuie să-i ascultăm ticăitul ceasului său sideral, să-i cunoaştem puterea

Şi să-i aducem prinos de recunoştinţă, să ne pregătim pentru primirea ei

Aşa cum se cuvine, la sânul nostru, fără frică ci cu sentimentul datoriei împlinite.

Există o adevărată artă a morţii, pe care ar trebui să ne-o însuşim încă din fragedă

Tinereţe, pentru ca moartea să nu ne surprindă nepregătiţi, să o cinstim cum se cuvine.

Putem chiar să devenim nemuritori prin moartea noastră, căci cine ştie a muri

Acela, cu siguranţă a cunoscut arta vieţii, a trăit cu folos, nu şi-a irosit timpul

Alergând după năluci efemere, ci a căutat esenţa dincolo de aparenţele lumii văzute

Cel care ştie să moară acela devine nemuritor în moarte, iată arta morţii sublime

Cea care transfigurează totul, este moartea trăită ca sentiment al împlinirii…

Robert TRIF - din Volumul " Triumfătorul "

vineri, 18 noiembrie 2011

Revista “Constelatii diamantine” nr.15

A aparut numarul 15 al publicatiei periodice “Constelaţii diamantine”. Dupa cum se autodescrie, este o “revista de cultura universala, editata sub egida Ligii Scriitorilor Români”. Redactia, cu sediul la Craiova, este alcatuita din N.N. Negulescu (director, vicepresedinte al Ligii Scriitorilor Români, filiala Oltenia), Doina Dragut (redactor-sef), Janet Nica (secretar general de redactie), Liviu Andrei (sef departament colaborari externe) si Gabriel Nedelea (redactor), la care se adauga redactorii asociati Prof. univ. dr. Catalina-Florina Florescu (S.U.A., membra a Asociatiei Române de Studii ale Americii), Prof. dr. Mariana Zavati Gardner (Anglia, poeta bilingva, critic literar si traducător) si Lector univ. Alina-Beatrice Chesca (Facultatea de Drept, Universitatea Danubius).

Membri de onoare ai colectivului de redactie sunt Acad. Constantin Balaceanu-Stolnici, Prof. univ. dr. Remus Rus (Facultatea de Teologie, Universitatea Bucuresti, redactor-sef al revistei Studii teologice, coordonator al colectiilor Orizonturi spirituale) si Prof. dr. Florin Agafitei (orientalist, sanscritolog). Publicatia este distribuita gratuit in format electronic.

joi, 17 noiembrie 2011

Expozitia de pictura Sarmizegetusa 2011

In perioada 16 noiembrie - 11 decembrie, la Muzeul National de Istorie a Romaniei este deschisa expozitia de pictura Sarmizegetusa 2011. Expoziţia care va fi vernisata miercuri, 16 noiembrie, este parte a proiectului Situl Arheologic, sursă de investigare antropologică şi vizuală, şi reprezintă rezultatul artistic al cercetării antropologice şi vizuale, defăşurată timp de zece zile în cadrul taberei de creaţie artistică din situl arheologic de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa.

Principalul scop al acestei rezidenţe artistice, iniţiată de ELITE ART Club UNESCO şi finanţată de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, constă în promovarea culturii şi istoriei româneşti, în cadrul unui demers sincretic, gândit pe două coordonate: arta vizuală şi istoria. Anca Boeriu, Olimpia Hinamatsuri Barbu, Mariea Petcu Chioibaş, Ionuţ Theodor Barbu, Ilie Chioibaş, Gavril Kovacs, Florin Stoiciu şi Eugen Vasile au construit în jurul artefactelor identificate în şantierul arheologic, propriile lor discursuri vizuale.

„Materialul vizual creat de cei opt artişti însumează sedimentările propriilor lor relaţii cu situl Sarmizegetusa, al tensiunilor şi reverberaţiilor transmise de acest loc încărcat de istorie. Unite de timp şi de dorinţa păstrării patrimoniului istoric cultural, arta şi arheologia au îmbrăţişat pe parcursul desfăşurării proiectului « Situl arheologic, sursa de investigare antropologică şi vizuală » aceleaşi ţeluri, printre care valorificarea, promovarea şi expunerea valorilor, unele scoase la lumină de către arheologi, altele zămislite în prezent de artiştii implicaţi.”, declara Alexandra RADU, curatorul expozitiei.

Expoziţia poate fi vizitată în perioada 16 noiembrie -11 decembrie, între orele 09.00-17.00, la Muzeul National de Istorie a Romaniei, din strada Calea Victoriei, nr.12.

În strânsă legatură cu tematica expoziţiei, dr. Ovidiu Ţentea  ne propune organizarea unor conferinte cu tematici asociate, de ordin antropologic, artistic, arheologic si arhitectonic si  “dialoguri curatoriale “ in care artistii pot sa ofere publicului o prezentare a viziunii lor privind lucrarile expuse.

Sursa: HotNews

miercuri, 16 noiembrie 2011

Codul lui Oreste 12 noiembrie 2011 - "Casatoria in cele trei religii monoteiste"

A inceput un nou sezon “Codul lui Oreste”, care a revenit la matca pe Antena 2, acolo unde a inceput aceasta aventura a cunoasterii. Noua emisiune din sezonul noua, are ca invitat pe Nicolae V. Dura.

Emisiunea a fost preluată de pe website-ul oficial al postului tv Antena 2. Puteţi găsi şi urmări acolo toate emisiunile recente.
© Antena 2
http://www.antena2.ro/emisiuni/codul-lui-oreste

"Casatoria in cele trei religii monoteiste"

invitat : Nicolae V. Dura (prof.dr.Honoris Causa in Teologie si Drept)

Contact realizator :
http://codulluioreste.blogspot.com/
http://www.facebook.com/people/Oreste-Teodorescu/100000993692463
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000332593226

marți, 15 noiembrie 2011

ŞI DACĂ VISUL …

Peace_Keepers_by_djahal 

Dacă totul există doar în imaginaţia noastră şi nu facem altceva decât să trăim visul ?

Dacă însuşi Dumnezeu este o simplă invenţie a minţii noastre răscolite de singurătate ?

Poate chiar noi, suntem doar simple umbre efemere vorbind în şoaptă

De frică să nu ne trezim în mijlocul visului acesta absurd şi fascinant în acelaşi timp.

Cine suntem cu-adevărat nu vom şti nicicând, şi asta ne macină sufletele

Schilodite de spaime şi speranţe izvorâte din necunoaştere şi nemărginire,

Infinitatea ne cutremură fiinţa prin imensitatea ei inimaginabilă

La fel cum nemicul ne atrage irezistibil la sânul său prin goliciunea sa.

Şi uite aşa descoperim misterul vieţii, o eternă luptă între a fi şi a nu fi

Disputa acerbă a sufletului aflat la cumpăna dintre fiinţă şi nefiinţă,

Astfel se dezvăluie înţelesul ascuns al lucrurilor şi faptul că noi suntem

Chiar fără să o ştim, cei care dăm sens lumii întru eternitate.

Robert TRIF - din Volumul " Triumfătorul "

luni, 14 noiembrie 2011

ŞTIINŢĂ ŞI SPIRIT

Talking_to_the_Butterflies_by_dim_baida 

Sincer să fiu detest toate religiile lumii în aceeaşi măsură în care le iubesc

Dar ele nu fac altceva decât să fie o frână în calea devenirii noastre ca fiinţe raţionale,

Iubesc în religie doar ceea ce a scăpat vigilenţei celor care le oficiază, acel ceva originar

Acel spirit care nu poate fi distrus oricât ar încerca unii să-l reducă la tăcere

Uitând că spiritul este însăşi vocea lui Dumnezeu, cum pot ei stinge flacăra pururi

Arzătoare, cum ar putea nimici cu totul esenţa cunoaşterii divine când ea este înscrisă

Cu litere de sânge în scripturile primite de la acei înţelepţi ai antichităţii ?

Detest gândirea închistată în chingile unei dogmatici lipsite de har, gândire oarbă

Şi surdă la suferinţele şi zbaterile noastre, doar cunoaşterea poate elibera spiritul

Din închisoarea creată de minţile diabolice ale acelor preoţi propovăduitori ai deznădejdii.

Ştiinţa este cea chemată să ducă mai departe făclia cunoaşterii umane şi singura

În măsură să ne elibereze de ignoranţă, dar pentru aceasta este nevoie de mult curaj

De perseverenţă şi pasiune, altă condiţie pentru succesul deplin al destinului umanităţii

Este unificarea tuturor ştiinţelor sub un singur stindard, indiferent dacă vorbim de

Ştiinţele exacte sau cele umaniste, spiritul nu va putea ieşi triumfător decât cu ajutorul

Ştiinţei, pentru că ea şi numai ea reprezintă şansa noastră spre eliberare şi unirea cu Spiritul suprem, Unic şi Absolut, cu Energia Pură şi Limpede numită Dumnezeu.

Robert TRIF - din Volumul " Triumfătorul "

vineri, 11 noiembrie 2011

Sosirile – Partea 52 – Deceptia si Tehnologia 3

Va prezint un serial incitant si provocator, realizat de BSGJO Production, si anume “Sosirile”, un serial “cu interviuri si poze deosebite care scot in evidenta o imagine in ansamblu pentru voi, sa ne pregatim sa inaltam constinta si sa facem tot ce putem sa imprastiem aceasta informatie, ca oamenii din jurul vostru sa inteleaga, ce se intampla cu-adevarat astazi. Noi avem nevoie de fiecare dintre voi sa faceti parte din aceasta schimbare.”

La fiecare doua saptamani, asadar bilunar, voi posta cate un episod din acest serial video. Nu voi aduce nici un comentariu acestui serial, va las pe dvs. sa decideti daca informatiile prezentate sunt veridice, iar interpretarle facute de realizatorii serialului sunt pertinente sau nu.

Indiferent de parerile exprimate, eu ma voi situa pe o pozitie neutra si echidistanta, pentru a nu influenta in nici un mod perceptia dvs. asupra serialului “Sosirile”. Fiecare dintre voi este liber sa creada ce doreste, in functie de capacitatea de intelegere a fiecaruia, in functie de cunostiintele dobandite, in functie de mostenirea culturala si religioasa.

Asa cum se anunta inca din faza incipienta, pornind de la episodul pilot, “Sosirile” , va investiga aparitiile mai multor antichristi (Dajjal) si a doua sosire a Salvatorului Isus Cristos. De asemenea, asa dupa cum informeaza realizatorii, serialul va trata aspecte ale controversatului an 2012, elemente ale masoneriei mondiale, simbolistica, mituri, esoterism si multe altele.

joi, 10 noiembrie 2011

Codul lui Oreste 5 noiembrie 2011 – Dusmanii istorici ai Romaniei

A inceput un nou sezon “Codul lui Oreste”, care a revenit la matca pe Antena 2, acolo unde a inceput aceasta aventura a cunoasterii. Noua emisiune din sezonul noua, are ca invitat pe Larry Watts.

Emisiunea a fost preluată de pe website-ul oficial al postului tv Antena 2. Puteţi găsi şi urmări acolo toate emisiunile recente.
© Antena 2
http://www.antena2.ro/emisiuni/codul-lui-oreste

invitat: Larry Watts (istoric)

Contact realizator :
http://codulluioreste.blogspot.com/
http://www.facebook.com/people/Oreste-Teodorescu/100000993692463
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000332593226

miercuri, 9 noiembrie 2011

CUVINTE UCISE

Archimerus 

Dincolo de cuvinte este esenţa, atunci de ce să ne chinuim sufletele

Cu zgomotele noastre infernale ?, şi totuşi limbajul este poarta spre ceilalţi

Cuvintele zidesc o lume necunoscută necuvântătoarelor, o lume problematică

Natura nu îşi este sieşi suficientă fără o minte care să o perceapă

Cuvintele sunt cele care exprimă frumuseţea lumii noastre înconjurătoare

Dar ele ucid în acelaşi Timp, pot sugruma sufletul lumii prin necuviinţă.

Se dovedeşte că totul poartă în sine o eternă dualitate, fiinţa însăşi

Pare a fi androgină, complementaritatea contrariilor fiind esenţa sa.

Există un limbaj sacru al naturii şi un limbaj propriu numai nouă oamenilor

Atunci când cele două limbaje sunt în deplină armonie abia atunci se face auzit

Dumnezeu, muzica sferelor şi limbajul fiinţelor raţionale redau împreună

Simfonia eternităţii, armonia universului fiind cântecul Fiinţei de Lumină.

Atunci, încetaţi să ucideţi prin cuvinte fără rost, prin urlete care sfâşie divinul

Opriţi spectacolul decăderii noastre oglindit în limbajul desacralizat folosit

De cei mai mulţi dintre noi, nu mai faceţi din zbieretele voastre o falsă muzică

Mai bine ucideţi cuvintele în voi înşivă, şi din nerostirea lor faceţi o taină

Ascunsă în sufletul vostru taina cea mare va da în cele din urmă rod

Şi din cuvintele de ocară ucise odinioară se vor naşte vorbele pline de duh şi înţelepciune ale unei vieţi viitoare.

Robert TRIF - din Volumul " Triumfătorul "

marți, 8 noiembrie 2011

Climate literare – nr.47 / octombrie 2011

Semnează în acest număr...

Ion Iancu Vale Text despre trădare şi trădători 3
Ion Iancu Vale Angoasă (poem) 3
Miron Radu Paraschivescu Poeme 4
Mircea Horia Simionescu Dicţionar onomastic 5
Adrian Marino Altă Românie 6
Augustin Deac Codex Rohonczy 7
Gheorghe Constantin Nistoroiu Crucea şi Învierea în poezia Golgotei româneşti 8
Monica Mureşan Victor Sterom şi regăsirea de sine 9
Dan Predescu Placido 31
Florea Turiac Poeme 11
Melania Cuc Imni închinaţi Vieţii 12
Artur Silvestri Soartă postumă, istorie stranie 12
Manea Nicolae Dan Pasivitate înseamnă complicitate 13
Zoe Dumitrescu Buşulenga O confesiune de excepţie 14
Mihai Antonescu Cătălina Boemei ‘33 15
Cezarina Adamescu Beţia primăverii sufleteşti 16
Dorel Schor Avangarda nu se predă 18
Gelu Naum Torsiunea lui Möbius (poem) 18
Elena Armenescu Regina Maria, regină a României 19
Nicolae Nicoară Horia Poezia mea (poem) 21
Ştefan Ciobanu Poeme 22
Octavian Curpaş Fereastra ochiului din mine 23
Viorel Roman Tranziţia spre Occident 24
Ştefan-Lucian Mureşanu Amnarul şi amarul gânditorului perpetuu 25
Aurora Peţan Limba română, patria mea 26
Mahmud Djamal Poeme 28
Sabin Bodea Scriitorul Al. Florin Ţene a primit Diploma de excelenţă... 29
Luca Cipolla Poeme 30
*** Regulamentul concursului „MOŞTENIREA VĂCĂREŞTILOR“ 31
Atena Gabriela Stoichiţă Zborul (fragment de roman) 32
Florica Gh. Ceapoiu Bunătate faţă de semeni şi dragoste pentru Dumnezeu 35
Elena Buică Halloween - văzut prin ochii unui român 35
George Coandă Toamna Literară Pietroşiţeană „Mircea Horia Simionescu“ 37
Sorana Ioniţă Vocile României în recital la Târgovişte 38
*** Regulamentul Festivalului Internaţional de poezie
şi epigrame „Romeo şi Julieta la Mizil“ 39

luni, 7 noiembrie 2011

TRIUMFĂTORUL

Zarathustra_by_kouhiikoneko

Răsună jalnic şi crud glasul lui Zarathustra peste ninsele vremuri

Toţi zeii sunt căzuţi pradă iluziilor scornite de minţile lor bolnave

Doar umbra sfâşietoare a morţii tronează peste mormane de cadavre

Şi doar cel ce cu puterea spiritului său a înfrânt spaimele ancestrale

Ale unei lumi decăzute, supremul biruitor al trecerii timpului rămâne

Veşnic prezent, solitar printr-o lume căzută în uitare şi devenită fărâme

El este singurul spirit capabil să ne trezească din amorţeală, singurul

Care ne poate călăuzi paşii spre sublimul tăcut al eternului Spirit.

Fii-va cineva să-i asculte glasul, vom avea înţelepciunea să-i desluşim spusele ?

Vom avea tăria să-i urmăm calea, curajul şi răbdarea de-ai asculta mesajul ?

Sau ne vom pierde din nou în faţa luminii cea pure a eternităţii şi vieţii

Şi vom prefera întunericul cuibărit cu străşnicie în pătimaşul nostru suflet,

Ca de atâtea ori vom refuza să ascultăm vocea caldă dar aspră a nemuririi

Gârboviţi de patimi, schimonosiţi de miriadele de chipuri ale trecătoarelor

Noastre măşti, vom renunţa la chipul divinului din noi pentru o clipă de linişte

Înşelătoare şi tragică linişte, căci spiritul înseamnă luptă şi nelinişte, căutare

Şi veşnică transformare, restul este doar falsitate şi crudă amăgire.

Oare când vom învăţa că adevărata eliberare înseamnă jertfă şi suferinţă

Şi nu fuga din calea vieţii, ignoranţa şi laşitatea fiind singurii noştri vrăjmaşi ?

Suntem liberi atâta timp cât vrem acest lucru, restul este doar iluzie altoită

Cu neruşinare peste vieţile noastre de către fiinţe mânate de meschine interese

Orbite de egoismul lor crud şi absurd în acelaşi timp, ei sunt cei care cu neruşinare

Ne-au furat libertatea ademenindu-ne cu legi scornite de minţile lor bolnave.

Când vom învăţa să fim responsabili de faptele noastre vom înţelege pe deplin

Ce înseamnă să fim liberi cu-adevărat, şi atunci nimeni nu ne va putea ademeni

Cugetul cu palide iluzii, liberi pentru totdeauna vom fi stăpânii destinelor noastre

Triumfători asupra nemiloaselor şi odioaselor noastre spaime vom deveni nemuritori.

Vom avea curajul şi curăţenia unui suflet de copil, cunoaşterea şi înţelepciunea unui

Bătrân, inima ne va fi veşnic tânără iar mintea deschisă spre nemărginire

Pătrunşi de lumina spiritului vom fi devenit noi înşine făclii ale speranţei

Aprinse pese întunericul din lume, luminând hăurile universului cu sufletele noastre.

Dar cine este acest misterios peregrin spre Absolut care cu atingerea sa poate schimba

Destine, care prin glasul său hotărât poate mişca sufletele trezindu-le la viaţă ?

Este însăşi spiritul lui Dumnezeu sădit în sânul fiinţei noastră încă de la naştere

Dar adormit de feluritele noastre obiceiuri şi metehne, el este acolo în fiecare din noi

Şi aşteaptă din partea noastră doar o clipă de luciditate pentru a-şi face simţită prezenţa

El nu face altceva decât să vibreze în adâncul sufletului, ascultaţi aşadar glasul său duios

Care exprimă iubirea eternă şi cuvintele ziditoare de universuri : Fiţi voi înşivă !.

Robert TRIF - din Volumul " Triumfătorul "

vineri, 4 noiembrie 2011

DACĂ TOTUL AR TĂCEA…

rosuaprins_coloreazami_tacerea_by_selendom 

Dacă totul în jurul nostru ar tăcea atunci am fi cu toţii morţi

Îngroziţi de singurătatea ce ne-ar cuprinde sufletele ne-am prăbuşi

Disperaţi în ţărâna din care se spune c-am fi plămădiţi,

Dar natura e plină de viaţă şi nicicând nu va putea fi redusă la tăcere

Chiar dacă sunt destui care-i pregătesc pieirea prin acte necugetate.

Dacă am fi asemenea copiilor am asculta glasul naturii care ne-nconjoară

Cu blândeţe, să ne reîntoarcem la sânul mamei noastre primordiale

Să-i ascultăm muzica, să-i ştergem obrajii de lacrimi, să-i mângâiem coapsele

Să ne purtăm cu tandreţe cu ea, căci natura are o fire foarte sensibilă.

Pentru cel care ştie să asculte, natura are uimitoare secrete, minuni indescriptibile

Poveştile copilăriei noastre sunt reale, trebuie doar să credem cu tărie în ele

Şi vom cunoaşte misterele lumii şi toate tainele ascunse în sânul naturii.

Dacă poeţii nu ne-ar încânta sufletele cu tainica şi misterioasa lor artă

Cine ne-ar mai putea vorbi cu atâta har şi pasiune despre iubire şi frumos ?

Minunea creaţiei ar rămâne doar vorbă în vânt fără cuvintele poeţilor

Fără imnurile de slavă adresate spiritului etern de către trilurile păsărelelor

Îngemănate într-o desăvârşită comuniune cu cântecele poeţilor cum am mai trăi ?

Dacă nu am putea asculta muzica sferelor, dacă aştri nu ar lumina cerul cum ar fi ?

Totul în jurul nostru cântă, vai de cei care nu pot auzi muzica divină a Totului

Şi mai rău e când încercăm să distrugem armonia sunetelor divine din ignoranţă

Sau când vrem să înlocuim armonia cu propriile noastre partituri, zgomote infernale

Şi fără de sens, dar parcă tot mai rău e dacă totul ar tăcea, atunci ne-am risipi în neant

Tăcerea ar cuprinde lumea şi tot ce-i în ea s-ar transforma din fiinţă în nefiinţă

Aţi ascultat vreodată muzica tăcerii, aţi cunoscut vreodată abisurile neantului ?

Atunci sunteţi fericiţi, căci sunteţi salvaţi, nimicul nu va cuprins sufletele topindu-le

În nemişcare, ascultaţi limbajul pământului şi muzica celestă, căci dacă totul ar tăcea…

Robert TRIF - din Volumul " Triumfătorul "

joi, 3 noiembrie 2011

PLÂNGÂND PE SATAN

Adam_by_fer_fer 

Peregrin pe abruptele cărări ale Absolutului, în mod inevitabil

Te loveşti de cel care ne-a eliberat de ignoranţă, prinţul tenebrelor

Duhul necurat al prăpăstioaselor noastre cugete, eterna întrebare

Spiritul îndoielilor şi artizanul minciunilor, veşnicul neliniştit - Satan.

Universul întreg îi simte răsuflarea, căci fără de el totul ar fi static

Mişcarea există datorită prezenţei sale printre particulele elementare

Neobosit călător, acest ins solitar pare un biet Sisif, veşnic condamnat

Să-şi poarte povara, oamenii fiind singurele fiinţe care îi înţeleg zbuciumul.

Însă el nu poate fi iubit, cel mult dorit, dar şi atunci condamnat la distrugere

Căci tot ce atinge cu fiinţa-i întunecată se transformă în praf şi pulbere

Toate descoperirile sale, toate misterele pier odată ce-au fost dezvăluite

Şi totul reîncepe din nou, iar şi iar la nesfârşit, dincolo de eternitate,

Pentru el nu există iluzia numită timp, răstignit pe crucea tainică a ignoranţei

Satan pare o victimă a mândriei şi slavei deşarte, transformat din călău în victimă

Pentru singura vină, singura sublimă dorinţă, de a fi propriul său călăuzitor.

Artist desăvârşit în arta întrebărilor fără de răspuns, filosof al cruntei disperări

Răbdător ucenic al decăderii morale şi maestru în arta ratărilor, eternul revoltat

Nihilist până în măduva oaselor, se zbate între viaţă şi moarte fără să poată

Aproba odată în viaţă, măcar cu un simplu gest, negându-se până şi pe sine

Devine neant, cuprins de beţia propriei îndumnezeiri devine vidul suprem

Iluzia supremă, lovit de daimonul nebuniei înlocuieşte pe Dumnezeu cu Sinele

Şi astfel devine fiinţa veşnic pierdută în propriile-i iluzii, dincolo de Purul Adevăr …

Omul, această făptură plăpândă, zămislită din împreunarea energiilor celor doi Demiurgi, Satana şi bunul Dumnezeu, trebuie să aleagă între cunoaştere şi inocenţă

Între simplitate şi paradox, între o fericire searbădă şi o tristeţe melancolică.

Plângându-şi soarta, Omul descoperă că nefericirea-i nu este singulară, că în tot

Universul viaţa se zbate între lumină şi întuneric, odihnindu-se pentru o clipă

Adormit în tainicul vis al Creatorului, Omul, plângând pe Satan realizează misterul

Creaţiei, misterul dualităţii universale, Dumnezeu şi Satan sunt două chipuri ale

Uneia şi aceleaşi fiinţe, Abraxasul nemuririi noastre, infinitul finitudinii noastre.

Robert TRIF - din Volumul " Triumfătorul "

miercuri, 2 noiembrie 2011

ILUZIE ŞI AMĂGIRE

elf

Multe sunt drogurile cu care ne hrănim iluziile, dornici de noi experienţe

Suntem dispuşi la orice sacrificiu pentru alungarea adevăratei realităţi

Însăşi singurătatea în care ne afundăm cu cerbicie nu este decât o dulce ispită.

Prea obişnuiţi cu măştile scornite de firea noastră schimbătoare

Uităm care este eul nostru lăuntric, sub diferite chipuri înşelătoare

Stă ascunsă însăşi esenţa fiinţei noastre, care uneori răbufneşte când

Ne aşteptăm mai puţin, dar chipul divinului din noi, sămânţa de lumină

Celestă, trebuie ţinută sub obroc cu orice chip, ne este ruşine de adevărata

Înfăţişare, care diferă enorm de hidoasele măşti iluzorice cu care ne împănăm.

De unde oară această aplecare spre iluzie şi frica de realitatea fiinţei de lumină ?

Cum e posibilă metamorfozarea eului nostru sub nenumărate şi stranii înfăţişări ?

Există eterna scuză a instinctului de autoapărare, apărare în faţa cui ?

Chipurile în faţa societăţii, suntem astfel cu toţii sihaştrii unei lumi de carton.

Cu fiecare mască adăugată eului lăuntric, ne depărtăm tot mai mult de esenţă

De spiritul divin din noi, în fapt asemănarea cu acei călugări care fug de lume

În speranţa că vor găsi imaginea pierdută a Dumnezeului din noi în pustietate,

Este izbitoare, la fel şi noi ne ascundem eul din faţa lumii şi credem în false chipuri

Până la urmă cufundaţi în multitudinea iluzoricelor măşti vom uita care ne este

Adevăratul chip, nu vom mai putea distinge cu claritate originalul de falsurile jocului

Acesta primejdios al purtatului măştilor, devenit un hallowen înfiorător şi jalnic.

Ascunderea în faţa realităţii, laşitatea de care dăm dovadă este o boală gravă care

Pe zi ce trece ne macină sufletele, şi asta începând cu izgonirea din rai când cuplul

Edenic de după căderea în păcat se ruşina la vederea adevărului etern, încercând

Probabil pentru prima oară în istoria umanităţii decăzute, să fugă de chipul creatorului.

Asumarea realităţii presupune curaj şi hotărâre, calităţi de care omul de ieri şi de azi

Se pare că duce o acută lipsă, fuga de responsabilitatea faptelor sale este adevăratul

Şi singurul păcat de care se face vinovată stirpea umană odată cu Adam, restul este

Fantezie născocită de minţi bolnave, slăbiciunea de care dă dovadă omul în faţa

Amăgirii scornite de diavol aceasta este, aruncarea răspunderii pentru faptele sale

În spatele unei divinităţii blânde şi iertătoare, sau învinuirea şarpelui pentru neputinţa

Propriei persoane, suntem mai perfizi decât orice diavol care ar putea exista.

Însuşi Mântuitorul devine neputincios în faţa unor suflete meschine care trişează mereu

Până când vom accepta să ne schilodim sufletul cu amăgiri efemere nu vom putea

Să devenim părtaşi la nunta spiritului, nu vom putea vibra în armonia comuniunii hristice,

Vom putrezi asemenea trupului de carne, vom pieri ca nişte hoituri în neantul nefiinţei

De ce trebuie să alegem întunericul nefiinţei noastre, când o întreagă eternitate ne aşteaptă

Cu braţele deschise, pentru a ne adăpa la izvorul fericirii veşnice şi a ne scufunda în lumină ?

Robert TRIF - din Volumul " Triumfătorul "

marți, 1 noiembrie 2011

DULCE ISPITĂ

Pectina_de_Mar 

Şi eu ca mulţi alţi ucenici ai neputinţei mi-am găsit pacea sufletului

Închinând imnuri de slava zeului Bacchus, gustând din aromele ispititoare

Alcătuite cu bun gust de zurbagiul zeu, plutind purtat de aburii alcoolului

Dincolo de mine, acolo unde în mod obişnuit nu eram în stare să ajung.

Beţia poate produce acea detaşare râvnită de sufletul doritor de a se hrăni din nemurire,

Adormirea instinctelor primare şi trecerea noastră în pragul unei noi fiinţări

Desigur, pentru cei nepregătiţi spiritual, zeul bahic constituie o ameninţare pentru

Bietele lor făpturi, lăsându-se subjugaţi de iluziile născocitoare ale zeului pot decădea

În cele mai jalnice chipuri cu putinţă, există o adevărată artă a beţiei care trebuie Însuşită, altfel vom cădea pradă mâniei, lipsiţi de înţelegerea realităţii vom ateriza în Cel mai crud şi mai nefast imperiu, imperiul dezlănţuirii poftelor trupeşti şi tuturor

Celorlalte patimi, care ne vor înlănţui sufletul pentru o întreagă veşnicie, în chingile Iluziei, pentru cei iniţiaţi în tainele bahice există o desfătare a simţurilor dincolo de Cuvinte, o pierdere a eului în oceanul nesfârşit al eternităţii, cufundarea în adâncurile Adevăratei realităţi, având totodată privilegiul cunoaşterii nemijlocite a divinului joc

Cosmic în toată plenitudinea şi splendoarea sa. Adevăraţii artişti şi mistici cunosc

Sentimentul pierderii eului lor lăuntric în zarea nemărginirii, beţia extatică a redevenirii Noastre ca fiinţe plenare, renaşterea din nou în sânul luminii celei veşnice a dumnezeirii.

Robert TRIF - din Volumul " Triumfătorul "

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More