Recent Posts

marți, 21 iulie 2009

Jurnalul unui Supraom 3.1

- Aşadar, eşti de-acord cu mine că un om amoral este superior unui om imoral, că este oricând de preferat un om care-şi impune propriile legi dar care se supune cu stricteţe acestora; unuia care practic nu se supune nici unei legi, fie ea exterioară, impusă de normele sociale şi morale existente, fie ea interioară, impusă fiind de propriul crez. Primul îşi este sieşi propriul stăpân, celălalt e doar un simplu bufon, un avorton, o stârpitură de om, o marionetă ghidată doar de propriul interes şi de propria-i spaimă. Al doilea trişează întotdeauna pe când primul joacă mereu corect, indiferent de situaţie şi de consecinţele avute de pe urma alegerii făcute.

- Aici cred că aveţi perfectă dreptate, cu toate acestea nu cred c-am lămurit în vreun fel problema noastră. Problema mi se pare a fi următoarea : poate cu-adevărat omul să-şi fie propriul stăpân, astfel încât să renunţe la serviciile unui Dumnezeu care este, sau ar trebui să fie, atotputernic şi atoateştiutor ? , sau crezul omului modern ar trebui să coincidă cu cel din vechime, adică să fie asemănător acelui “ Nihil sine Deo ” ?.

- Înainte de a-ţi răspunde, vreau să zăbovim puţin asupra ideii de Supraom, ştiind că acest concept mi-a fost drag încă din tinereţe, poate-ţi aminteşti de poemul “Cântecul Supraomului ” şi de eseul “ Renaşterea lui Zarathustra ”.

Nietzsche a încercat să acorde o deplină libertate omului, până într-atât încât a ajuns să se debaraseze complet de ideea unui Dumnezeu atotputernic, astfel că Supraomul creat de el îşi este sieşi propriul dumnezeu.

Toate acestea s-au întâmplat datorită faptului că Nietzsche, făcea parte din acea categorie specială de oameni pe care cu puţin înainte, amândoi, am căzut de-acord să-i numim amorali. Nietzsche nu a putut accepta nici un moment ca fiind valabile vreuna dintre doctrinele morale existente; şi asta deoarece, nu accepta nimic din ceea ce ar fi putut să aducă o cât de mică atingere libertăţii propriei sale persoane, nimic din tot ceea ce-ar fi putut să vină din exterior, nimic impus din afară.

Robert TRIF - Roman - " Jurnalul unui Supraom "

Technorati Tags: ,

0 comments:

Trimiteți un comentariu

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More