"Doar un luptător poate rezista pe drumul cunoașterii, căci arta lui constă în a găsi un echilibru între spaima de a fi om și minunea de a fi om." / "Only a fighter can resist the path of knowledge because his art is to find a balance between the fear of being human and the wonder of being human." - Carlos Castaneda

 • Eckhart Tolle – Un maestru modern

  Eckhart Tolle este considerat unul dintre cei mai originali si inspirati calauzitori spirituali ai timpului nostru, iar cartea "Puterea prezentului" este una din cele mai bine vândute în SUA dupa 11 Septembrie. Autorul s-a nascut în Germania, unde si-a petrecut primii 13 ani din viata. Dupa ce a absolvit Universitatea din Londra, a devenit cercetator si îndrumator la Universitatea Cambridge. La 29 de ani, în urma unei transformari spirituale profunde, vechea sa identitate a fost literalmente dizolvata si viata i s-a schimbat radical.

 • Neale Donald, Walsch - Conversatii cu Dumnezeu

  Conversatia pe care Neale Donald Walsch o poarta cu Dumnezeu este inclusa in sase volume si inca nu s-a terminat! Cele sase volume sunt: Conversatii cu Dumnezeu, vol.I, II, III, Prietenie cu Dumnezeu, Comuniune cu Dumnezeu, Momente de gratie.

 • Universul lui Stephen Hawking

  Stephen Hawking (n. 8 ianuarie 1942, Oxford/Anglia) este un fizician englez, teoretician al originei universului si unul dintre cei mai mari cosmologi contemporani, profesor la catedra de Matematica la Universitatea Cambridge, detinuta cândva de Isaac Newton.

 • Michio Kaku - Einstein-ul zilelor noastre

  Michio Kaku este considerat de majoritatea oamenilor de stiinta, Einstein-ul zilelor noastre, in afara faptului ca este un geniu, se exprima in termeni pe care si un om simplu cu un pic de engleza il poate intelege cu usurinta..

 • Zecharia Sitchin si cartile sale

  Zecharia Sitchin este un autor controversat al zilelor noastre, care incearca sa ofere o alta viziune asupra mitului creeari omului.El se bazeaza pe diverse descoperiri arheologice, precum si studiul unor vechi texte, in principal pe vechile texte ale sumerienilor, cum ar fi Epopea lui Ghilgames sau Enuma Elish.

[Pastila zilei] - Johann Wolfgang von Goethe

J.W.Goethe

Nimic nu este mai respingător decât majoritatea: din moment ce este formată din câțiva lideri puternici, ticăloși care se adaptează, cei slabi care se asimilează și masele care imită după ei fără să știe câtuși de puțin ce vor”.

“Nothing is more disgusting than the majority: because it consists of a few powerful predecessors, of rogues who adapt themselves, of weak who assimilate themselves, and the masses who imitate without knowing at all what they want.”

Share:

[Pastila zilei] Charles Margrave Taylor

Charles-Taylor

"În lumea secularizată s-a întâmplat ca oamenii să fi uitat răspunsurile la principalele întrebări despre viață. Dar cel mai rău este că până și întrebările au fost uitate.. Ființele umane – fie că recunosc sau nu – trăiesc într-un spațiu definit de întrebări profunde."

Charles Margrave Taylor

“In the secular world it has happened that people forget the answers to the main questions about life. But the worst is that even the questions have been forgotten. Human beings - whether they admit it or not - live in a space defined by profound questions. "

Share:

[Pastila zilei] Edward Snowden

Edward Snowden

„A spune că nu ești interesat de dreptul la intimitate pentru că nu ai nimic de ascuns este ca și cum ai spune că nu te interesează libertatea de exprimare pentru că nu ai nimic de spus”

Edward Snowden

"Saying that you are not interested in the right to privacy because you have nothing to hide is like saying that you are not interested in free speech because you have nothing to say"

Share:

Petre Caluian: ”Nazzi-pass – Build Back Better – The New Normal…”

Nazzi Pass

Toți cei care mai cred in libertate, demnitate umană și democrație, politicieni și partide care se pretind democratice, societate civilă, ONG-uri nealiniate și sindicate, Biserica, instituții ale statului aflate in prima linie de apărare a Constituției, etc. cu toții TREBUIE să se ridice acum impotriva tentativei de legiferare a nazzi-pass in parlament. Sub orice formă ar fi prezentat, această „bucată de hârtie”, nu trebuie să existe! Punct!

Existența unui astfel de „document” neconstituțional și de o periculozitate extremă, de inspirație pur nazistă, care incalcă grosolan nu doar Constituția țării și legile subsecvente, dar și toate tratatele și convențiile post WWII privind drepturile omului la care România este parte (Nuremberg, Oviedo, DUDO, CEDO... etc,) este o rușine pentru specia umană și condiția noastră de oameni, chipurile evoluați!

Insăși presiunile uriașe care se fac din exteriorul și interiorul țării pentru ca și România să se alinieze acestui totalitarism global, arată că acest nazzi-pass este un obiectiv pur politic și nu are nicio legătură cu interesele poporului, cu atât mai puțin cu combaterea vreunei pandemii.

Pandemie - reală sau nu ori doar o situație sanitară artificial creată și mult gonflată, e o altă discuție - dar este servită prin terorism mediatic și folosită ca pretext, pentru ca secta geriatrică de la Davos, dimpreună cu slugile lor din guverne și parlamente naționale să „reseteze”, in paradigmă transumanistă și pe modelul „scorului social” experimentat in China, lumea pe care noi, până mai azi, am cunoscut-o.

Certificatul nazzi-pass, pe care cu mult cinism unii il numesc „o simplă bucată de hârtie”, nu e gândit doar pentru perioada așa-zisei pandemii. Pandemia e pretextul, nazzi-pass instrumentul, distopia postumanistă fiind scopul final...

Certificatul cu cod QR, permanentizat prin legea ce va fi votată cu atâta inconștiență in parlament, va rămâne, prin abuz de Constituție și dincolo de „stările” care au fost invocate ca pretext pentru a fi impus și acceptat de către o majoritate a populației, un instrument universal de condiționare a comportamentului uman, de supraveghere și control, in afara căruia, existența fiecăruia dintre noi, nu va mai putea fi posibilă, decât in măsura conformării și obedienței față de cei care controlează sistemul mondial de putere.

Codul QR de azi, pe care politicieni fără conștiință și cu gândire defectă, nazistoidă, vor să-l facă prin lege obligatoriu și la noi, este un cod universal de inregistrare și control, asignat fiecărei persoane de pe planetă, fiind similar ca simbolistică, deloc intâmplătoare, numărului tatuat cu cerneală pe brațul deținuților internați in lagărele de exterminare naziste.

In faza aceasta de implementare la nivel global, „hârtia” cu cod QR este doar pasajul care face trecerea, la transferul intregii existențe libere a individului, in sisteme exclusive de coduri și biți digitali stocați in uriașele servere ale inchisorii Big Tech.

Așa-zisele disfuncționalități și vulnerabilități de sistem semnalate in cazul codurilor QR „pe hârtie”- cum s-a „intâmplat” de curând (certificat cu cod QR pe numele lui Macron sau Hitler, de exemplu) nu sunt rezultatul unor atacuri intâmplătoare ale unor hackeri teribiliști, cum au lăsat să se ințeleagă diferite autorități.

Aceste atacuri au fost inițiate chiar de către cei responsabili cu ridicarea inchisorii digitale, pentru a demonstra unui public infricoșat de spectrul insecurității sanitare, vulnerabilitatea acestui tip de sistem „pe hârtie” și astfel a justifica necesitatea impunerii, cerută desigur de oamenii de bine de pretutindeni, „pentru propria securitate”, de cipare universală a populației.

Codul QR in forma sa actuală „pe hârtie”, „care nu trebuie să ne sperie”, cum cu mult cinism susțin diverși oficiali implicați in supunerea populației ordinelor venite de dincolo de sistemele politice și democratice general recunoscute și acceptate, este doar o etapă, intermediară, pentru agenda „Build Back Better” in care fereastra Overton se mută, avansând pas cu pas, de la, inițial, „inacceptabil” și „de neconceput”, către, „posibil”, „acceptabil”, „popular” și intr-un final, „Legea” „Noului Normal” universal.

Vaccinați sau nevaccinați, artificial impărțiți și antagonizați de o propagandă infernală pentru a fi mai ușor controlați, trebuie cu toții să ințelegem, că nu suntem in război unii cu alții - decât in măsura in care, cei cu străbateri naziste au convingerea că ei au drepturi superioare asupra celorlalți - ci suntem cu toții in fața aceluiași dușman al umanității și acelorași amenințări.

Și singura noastră șansă ca oameni și indivizi autonomi, la supraviețuire și la o existență pe care noi ne-o alegem conform cu propria conștiință și aspirații - desigur, cei care credem cu tărie in aceleași valori superioare - este doar impreună, de aceeași parte a baricadei, de partea bună a istoriei.

Noi și ei.. Oameni liberi de conștiință și Golemul creat de niște monștrii cu fețe umanoide, ca să ne devoreze…

 

Petre Caluian

Share:

Delirul lui Raskolnikov – Premonitie sau Fereastra spre Timp

rodion_raskolnikov

“Raskolnikov zăcu în spital până la sfârșitul postului și săptămâna luminată. Aproape întremat, își aminti de visurile lui pe când zăcuse cu febră mare și în delir.

I se părea mereu că lumea întreagă este osândită să cadă victimă unei ciume înfiorătoare, nemaiauzită și nemaivăzută, venind din străfundurile Asiei spre Europa.

Trebuia să piară toți, în afară de câțiva aleși. Apăruseră nişte trichine noi, niște vietăți microscopice, care pătrundeau în corpul omului.

Acestea erau, de fapt, niște spirite înzestrate cu rațiune și voință. Oamenii în corpul cărora pătrundeau turbau și-și pierdeau mințile.

Dar niciodată, niciodată oamenii nu s-au considerat atât de inteligenți și atât de siguri DE ADEVĂRUL LOR ca și cei atinși de boală!!!

Li se părea că niciodată n-au existat verdicte, deducții științifice, convingeri morale și credințe mai neclintite ca ale lor!

Sate întregi, orașe întregi, popoare întregi se molipseau şi cădeau prada nebuniei.

Toți erau agitați și nu se înțelegeau între ei; fiecare credea că el singur cunoaște adevărul și se chinuia, uitându-se la ceilalți, se bătea cu pumnul în piept, plângea și-și frângea mâinile.

Oamenii nu mai știau să judece ce este bine şi ce este rău. Nu știau pe cine să condamne și pe cine să achite.

Se omorau între ei într-o furie absurdă. Se adunau în armate, dar armatele acestea, pornind în campanie, începeau să se destrame, rândurile se desfăceau, ostașii se năpusteau unii împotriva celorlalți, se împungeau, se tăiau, se sfârtecau și se mâncau între ei.

În orașe, zile întregi suna clopotul de alarmă; erau chemați toți, dar cine chema și pentru ce chema nu știa nimeni, și toți erau alarmați.

Oamenii părăsiseră meșteșugurile cele mai obișnuite, fiindcă fiecare își propunea ideile, reformele proprii, și nu puteau să cadă la o înțelegere între ei;

Agricultura era părăsită. Ici-colo, oamenii se adunau grămadă, se învoiau să întreprindă o acțiune comună, jurau să nu se mai despartă, dar o clipă după aceea își uitau făgăduielile şi începeau imediat cu totul altceva decât ceea ce își propuseră, se învinuiau reciproc, se băteau, se omorau.

Casele luau foc, începuse și foametea. Toți și toate se prăpădeau.

Ciuma se întindea, înainta mereu.

Din lumea întreagă nu se puteau salva decât câțiva oameni curați la suflet, oameni aleși, destinați să dea naștere unei noi omeniri, să reînnoiască viața, să purifice pământul; dar nimeni nu vazuse nicăieri oamenii acestia, nimeni nu le auzise glasul si cuvintele.”

(Din epilogul la ”Crimă și pedeapsă” de F.M. Dostoievski-1866)

Share:

Egregores: The Occult Entities That Watch Over Human Destiny

 


MARK STAVISH is a respected authority on Western spiritual traditions. The author of 26 books, published in 7 languages, including The Path of Alchemy and Kabbalah for Health and Wellness, he is the founder and director of the Institute for Hermetic Studies and the Louis Claude de St. Martin Fund. He has appeared on radio shows, television, and in major print media, including Coast to Coast AM, the History Channel, BBC, and the New York Times.

The first book to explore the history and influence of egregores, powerful autonomous psychic entities created by a collective group mind

• Examines the history of egregores from ancient times to present day, including their role in Western Mystery traditions and popular culture and media

• Reveals documented examples of egregores from ancient Greece and Rome, Tibetan Buddhism, Islam, modern esoteric orders, the writings of H. P. Lovecraft and Kenneth Grant, and the followers of Julius Evola and Aleister Crowley

• Provides instructions on how to identify egregores, free yourself from parasitic and destructive entities, and destroy an egregore, should the need arise

One of most important but little known concepts of Western occultism is that of the egregore, an autonomous psychic entity created by a collective group mind. An egregore is sustained by belief, ritual, and sacrifice and relies upon the devotion of a group of people, from a small coven to an entire nation, for its existence. An egregore that receives enough sustenance can take on a life of its own, becoming an independent deity with powers its believers can use to further their own spiritual advancement and material desires.

Presenting the first book devoted to the study of egregores, Mark Stavish examines the history of egregores from ancient times to present day, with detailed and documented examples, and explores how they are created, sustained, directed, and destroyed. He explains how egregores were well known in the classical period of ancient Greece and Rome, when they were consciously called into being to watch over city states. He explores the egregore concept as it was understood in various Western Mystery traditions, including the Corpus Hermeticum, and offers further examples from Tibetan Buddhism, Islam, modern esoteric orders such as the Order of the Golden Dawn and Rosicrucianism, the writings of H. P. Lovecraft and Kenneth Grant, and the followers of Julius Evola and Aleister Crowley. The author discusses how, even as the fundamental principles of the egregore were forgotten, egregores continue to be formed, sometimes by accident.

Stavish provides instructions on how to identify egregores, free yourself from a parasitic and destructive collective entity, and destroy an egregore, should the need arise. Revealing how egregores form the foundation of nearly all human interactions, the author shows how egregores have moved into popular culture and media--underscoring the importance of intense selectivity in the information we accept and the ways we perceive the world and our place in it.

Interview – Brighteon
https://www.brighteon.com/ee3deb4e-2d54-435a-9a99-51d0f1014346

Interview – BitChute
https://www.bitchute.com/video/8PWUrANn7BGc

Interview – BrandNewTube
https://www.youtube.com/watch?v=90xNO_N12iM

Interview – iTunes
https://itunes.apple.com/us/podcast/radiant-creators/id1252852387

Interview – MP3
Download complete show as an MP3 by right-clicking here and choosing “save as”.
Share:

Mount Kailash and its Mystery

 

Mount Kailash is a place shrouded in mystery and legend. It is believed to represent the axis of the world or the stairway to heaven. According to ancient beliefs, it is the place where we can find the mysterious city of the gods.

It is considered to be the holiest place on Earth by many eastern countries. Although Kailash Mountain is not one of the highest Himalayan ranges, scientists are amazed by its mysterious shape and radio-active energies by pyramids around it.

The literal meaning of Mount Kailash is “Precious Jewel of the Eternal Show”. Lying in the Tibetan range, this mountain is at the axis of the Earth and is devoted to Adi Yogi Shiva and his eternal spirit mate Shakti. It is located near the rivers Indus, Sutlej, Brahmaputra, and Karnali, and is considered to be the most sacred mountain.

Here we have collected the 7 of most unbielevable secrets, mysteries, or facts of Mount Kailash, and maybe give you some new insight into it.


1. Kailash Mountain Is Unclimbable

Mount Kailash’s height is 6,656 meters above sea level. It is not the tallest mountain in Tibetan areas. However, no one has climbed to the Mount Kailash summit. The ancient legend claimed that only Milarepa, a Buddhist monk had peaked Mount Kailash.

It’s not that the climb was not at all attempted; in spite of numerous attempts, no climber has succeeded in conquering the peak of Mount Kailash. Climbers’ explained that this holy mountain strangely changes the target and also tends to block the tracks which mislead the climbers.

2. Kailash Peak Is a man-made Pyramid

Scientists have discovered that the top of Mt. Kailash is actually a man-made vacuum pyramid. It is surrounded by more than 100 other small pyramids. According to preliminary estimates, the direct height of the pyramid complex is between 100 and 1,800 meters, while the Egyptian pyramid is only 146 meters. If true, it would be larger than any known pyramid today.


According to Russian scientists Mount Kailash is too perfect and symmetrical; it’s extremely perpendicular sides give it the appearance of a pyramid. They suggested that perhaps the mountain is not a mountain at all; it is actually a giant man-made pyramid from ancient times.

3. Central Axis Of The World?

A large number of studies conducted by the scientists of Russia and America believe that the holy peak is the centre of the world and is known as the axis mundi. It is also said to be connected to several other monuments across the globe, such as the Stonehenge, which is exactly 6666 km away from here, the North Pole is also 6666 km from here and the distance from Mt Kailash to the South Pole is 13,332 kilometers, which is exactly twice the distance to the North Pole or Stonehenge.

Mount Kailash, is considered as the cosmic axis or the world tree even in the Vedas and finds the mention of the same in the Ramayana as well.


4. Kailash Range Area Will Accelerated Aging

Some scientists believe that the Kailash range is a vortex of energy that lifts the body and mind. It is said that people who spend 12 hours in the vicinity of Kailash experience accelerated hair and fingernails growth, which is equivalent to two weeks of normal time.

5. Formation of Swastika and Om Parvat

Near Mount Kailash there is OM parvat, snow falls on the peak and takes the shape of OM. When the sun sets, the holy mountain cast a shadow, shadow forms the shape of religious symbol of Swastika, which is considered as an auspicious sign amongst the Hindus.

Om Parvat is one of the mysterious, yet fascinating, the thing in the mountain. Snow falls in the shape of om or aum. If you don’t know, Om or Aum is the vibration of the Universe. It is close to Kailash Parvat, in the Darchula District of Sudurpashchim Pradesh, Nepal.
6. The Moving Mountain

The reason why people can’t reach the top of the mountain is that it keeps changing position. This seems to be really the true holy mountain of the world.

7. The Theory of Twin Lake

There are two lakes surrounding the mountain – Mansarovar, the God lake and the Rakshas Tal, the Devil lake. People say that Mount Kailash stands as the balance between the two and symbolizes that we have both the sides between us, and there isn’t any evil external to us; we are the evil.
Others believes the Mansarovar Lake & Lake Rakshastal can Represent Yin-Yang.

Mansarovar Lake was originally created in the Hindu god’s thoughts and then visualized on the earth. This holy lake is a freshwater lake, whereas, the Rakshas Tal Lake, which is separated by only one way, is a saltwater lake known as a ghost lake. One shapes like the sun, and the other shapes like the moon. The two lakes represent light and darkness respectively.
Share:

The Lost Book of Enki - by Zecharia Sitchin


About The Book
The companion volume to The Earth Chronicles series reveals the identity of mankind’s ancient gods
• Explains why these “gods” from Nibiru, the Anunnaki, genetically engineered Homo sapiens, gave Earthlings civilization, and promised to return

Zecharia Sitchin’s bestselling series The Earth Chronicles provided humanity’s side of the story concerning our origins at the hands of the Anunnaki, “those who from heaven to earth came.” In The Lost Book of Enki, we now view this saga from the perspective of Lord Enki, an Anunnaki leader revered in antiquity as a god, who tells the story of these extraterrestrials’ arrival on Earth from the planet Nibiru.

In his previous works, Sitchin compiled the complete story of the Anunnaki’s impact on human civilization from fragments scattered throughout Sumerian, Akkadian, Babylonian, Assyrian, Hittite, Egyptian, Canaanite, and Hebrew sources. Missing from these accounts, however, was the perspective of the Anunnaki themselves. 
What was life like on their own planet? What motives propelled them to settle on Earth--and what drove them from their new home? Convinced of the existence of a lost book that held the answers to these questions, the author began his search for evidence. 
Through exhaustive research of primary sources, he has here re-created tales as the memoirs of Enki, the leader of these first “astronauts.” What takes shape is the story of a world of mounting tensions, deep rivalries, and sophisticated scientific knowledge that is only today being confirmed. An epic tale of gods and men unfolds, challenging every assumption we hold about our past and our future.

Introduction
Some 445,000 years ago, astronauts from another planet came to Earth in search of gold.
Splashing down in one of Earth’s seas, they waded ashore and established Eridu, “Home in the Faraway.” In time the initial settlement expanded to a full-fledged Mission Earth--with a Mission Control Center, a spaceport, mining operations, and even a way station on Mars.

Short of manpower, the astronauts employed genetic engineering to fashion Primitive Workers--Homo sapiens. The Deluge that catastrophically swept over the Earth required a fresh start; the astronauts became gods, granting Mankind civilization, teaching it to worship.

Then, about four thousand years ago, all that had been achieved unraveled in a nuclear calamity, brought about by the visitors to Earth in the course of their own rivalries and wars.

What had taken place on Earth, and especially the events since human history began, has been culled by Zecharia Sitchin, in his The Earth Chronicles Series, from the Bible, clay tablets, ancient myths, and archaeological discoveries. But what had preceded the events on Earth--what had taken place on the astronauts’ own planet Nibiru that caused the space journeys, the need for gold, the creation of Man?

Would it not be auspicious were one of the key players, an eyewitness and one who could distinguish between Fate and Destiny, to record for posterity the How and Where and When and Why of it all--the First Things and perhaps the Last Things?

But that is precisely what some of them did do, and foremost among them was the very leader who had commanded the first group of astronauts!
Scholars and theologians alike now recognize that the biblical tales of Creation, of Adam and Eve, the Garden of Eden, the Deluge, the Tower of Babel, were based on texts written down millennia earlier in Mesopotamia, especially by the Sumerians. 
And they, in turn, clearly stated that they obtained their knowledge of past events--many from a time before civilizations began, even before Mankind came to be--from the writings of the Anunnaki (“Those Who from Heaven to Earth Came”)--the “gods” of antiquity.

As a result of a century and a half of archaeological discoveries in the ruins of the ancient civilizations, especially in the Near East, a great number of such early texts have been found; the finds have also revealed the extent of missing texts--so-called lost books--which are either mentioned in discovered texts or are inferred from such texts, or that are known to have existed because they were cataloged in royal or temple libraries.

An oft-quoted example of the extent of lost books is that of the famed Library of Alexandria in Egypt. Established by general Ptolemy after Alexander’s death in 323 B.C., it was said to have contained more than half a million “volumes”--books inscribed on a variety of materials (clay, stone, papyrus, parchment). 
That great library, where scholars gathered to study the accumulated knowledge, was burnt down and destroyed in wars that extended from 48 B.C. to the Arab conquest in A.D. 642. What has remained of its treasures is a translation of the first five books of the Hebrew Bible into Greek, and fragments retained in the writings of some of the library’s resident scholars.

It is only thus that we know that the second king Ptolemy commissioned, circa 270 B.C., an Egyptian priest whom the Greeks called Manetho to compile the history and prehistory of Egypt. At first, Manetho wrote, only the gods reigned there, then demigods, and finally, circa 3100 B.C., Pharaonic dynasties began. 
The divine reigns, he wrote, began ten thousand years before the Flood and continued for thousands of years thereafter, the latter period having witnessed battles and wars among the gods.
One who had been an eyewitness to all those events, indeed a key participant in them, was the leader who had splashed down with the first group of astronauts.

That he had recorded his autobiography is certain, for a long text (stretching over at least twelve tablets) discovered in the library of Nippur quotes Enki’s sayings. Numerous other texts that relate varied aspects of Enki’s role in the ensuing developments serve to complete Enki’s tale; they include a cosmogony, an Epic of Creation, at whose core lay Enki’s own text, which scholars call The Eridu Genesis. 
For the first time ever, this dispersed and fragmented material has been assembled and used by Zecharia Sitchin to re-create the eyewitness account of Enki--the autobiographical memoirs and insightful prophecies of an extraterrestrial god.

In dealing with the past, Enki himself perceived the future. The notion that the Anunnaki, exercising free will, were masters of their own fates (as well as the fate of Mankind) gave way, in the end, to a realization that it was Destiny that, when all was said and done, determined the course of events; and therefore--as the Hebrew Prophets had recognized--the First Things shall be the Last Things.

The record of events dictated by Enki thus becomes a foundation for Prophecy, and the Past becomes the Future.Share:

Thule Gesellschaft And The Vril Project Evidence

 

 
 
Peter Moon tells us in his book The Black Sun, on page 172 – “The Vril Society began around the same time as the Thule Society when Karl Haushofer founded the “Bruder des Lichts”, which means Brothers of the Light.

 

This organization is sometimes referred to at the Luminous Lodge. [Illuminati?]

This group was eventually renamed the Vril-Gesellschaft as it rose in prominence and united three major societies: the Lords of the Black Stone, having emerged from the Teutonic Order in 1917; the black Knights of the Thule Society; and the Black Sun, later identified as the elite of Heinrich Himmler’s SS.

 

History is telling us that the Vril Society was almost entirely based on Edward Bulwer-Lytton’s [allegedly] fiction novel, The Coming Race.

The book describes a race of men psychically far in advance of ours. They have acquired powers over themselves and over things that make them almost godlike. For the moment they are in hiding. They live in caves in the center of the Earth.

 

So how can a group of esoteric people form a serious secret society out of a fiction book? Well, this is how it works:

First of all, if we research Edward Bulwer-Lytton we will see that he belonged to The Hermetic Order of the Golden Dawn, which in itself was (and still is) a very esoteric secret society that branched out from the English Rosicrucian Order.

Being a high-rank member of The Golden Dawn, Bulwer-Lytton had a lot of esoteric knowledge. What he then did was nothing new and it happens even more often today — he wrote a fantasy/fiction book!

Share:

Societatea Thule și Societatea Vril - Partea I-a

 

 

Există două societăți secrete care au lucrat împreună - Societatea Thule și Societatea Vril.

Cei care știu ceva despre modul în care Hitler a ajuns la putere au auzit de ambele, deoarece au influențat climatul politic din Germania din culise și au fost forțele care au ajutat la aducerea Führerului la putere.

La vremea respectivă, au vrut să deschidă cel de-al treilea Reich, în care Hitler va fi lider.

Deși multe dintre obiectivele lui Hitler (și cele ale preoției) au fost atinse în timpul celui de-al doilea război mondial (crearea ONU și migrația evreilor în Israe , pentru a numi doar două dintre obiectivele atinse), misiunea a făcut ca internaționaliștii să meargă doar înainte.

Acum este timpul să infiinteze cel de-al 4-lea Reich, care va fi ultimul guvern mondial.

Societatea Thule

Ceea ce urmează este o descriere a Societății Thule - Vreau să încep cu „versiunea oficială” pentru informarea dvs. înainte de a intra în detalii mult mai puțin cunoscute despre societate.

Societatea Thule, inițial grupul de studiu pentru antichitatea germanică, era un grup etnic și ocult german din München, numit astfel după o țară mitică din nord din legendele grecesti.

Societatea este cunoscută mai ales drept organizația care a sprijinit Partidul Muncitoresc German, care a fost ulterior transformată în partid nazist de către Adolf Hitler.


Thule și-a găsit adevăratul scop în fuzionarea societăților din 1919 cu Societatea Vril și DHvSS, care credeau și în venerarea Soarelui Negru; totuși, Maria Orsic, mediumul psihotic a lui Vril și a Societății Thule, i-au convins că rasa arieană nu era de pe Pământ, ci de pe Aldebaran din Alpha Tauri - la 64 de ani lumină distanță. Vril i-a convins și pe DHvSS (Stăpânii Piatrei Negre) că zeița lor Isias era regina Aldebaranului.
 

Accentul principal al Societății Thule s-a bazat pe o afirmație despre originea rasei ariene. „Thule” (în greacă: Θούλη ) a fost o țară localizată de geografii greco-romani din nordul extrem.

Termenul „Ultima Thule” ([latină]: Thule cel mai îndepărtat) este menționat și de poetul roman Virgil în poemul său epic Eneida. S-a presupus că era cea mai nordică secțiune a Thule și acum este în general înțeles că este Scandinavia.

Misticii naziști au crezut că Ultima Thule este capitala vechii Hyperborea și a identificat-o ca pe o masă terestră straveche pierdută în nordul îndepărtat: lângă Groenlanda sau Islanda.

Aceste idei au fost derivate din speculațiile anterioare ale lui Ignatius L. Donnelly că a existat odată o masă straveche pierdută în Atlantic și că aceasta a fost casa rasei ariene, teorie pe care a susținut-o arătând spre răspândirea simbolurilor zvasticii.

El a identificat acest lucru ca fiind continetul dispărut, Atlantida lui Platon, o teorie care a fost dezvoltată în continuare de Helena Blavatsky, ocultista din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Societatea Thule a menținut contacte strânse cu teosofiștii, adepții doamnei Blavatsky.

O notă importantă în acest moment este că Societatea modernă Thule a fost fondată (sau reformată) de Rudolf von Sebottendorf în 1918, dar ordinul în sine, la fel ca francmasoneria și multe alte societăți secrete, este antic și au supraviețuit de-a lungul istoriei sub nume diferite. Cu toate acestea, misiunea și agenda au rămas întotdeauna aceleași.

Mi s-a spus că Societatea Thule are, de asemenea, o bază imensă în Antarctica, care este de fapt locul în care sunt plasate în spațiu OZN-urile secrete create de om. Au chiar planuri de a face din Antarctica un stat suveran în viitorul apropiat, un stat în afara guvernului unic mondial.

Societatea Vril, care controlează Forța Vril și Societatea Thule sunt strâns legate. Societatea Vril este de fapt Cercul interior al lui Thule și lucrează cu guvernul SUA și au făcut acest lucru de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, când membrii germani ai Thule și Vril au fost mutați în secret în Statele Unite, într-un proiect numit „Operațiunea Paperclip”.

Atât Thule, cât și Vril folosesc zei și zeițe scandinave ca pseudonime în cadrul ordinului și chiar au o limbă nordică vorbită de Cercul interior, pe care o vorbesc pe Pământ de peste 11.000 de ani.

A fost transmis un mesaj fiecărui succesor al cercului interior. Următorul mesaj sintetizează destul de corect viziunea actuală a lui Thule despre umanitate și viitorul ei. Acest mesaj provine de la un insider Thule și este tradus din germană:

Iată ce trebuie să înțelegem! Cu toții suntem părți ale acestui plan [al lui Dumnezeu]. Există o mulțime de piese în marele joc al lui Dumnezeu. Din păcate, omenirea învață doar prin dezastre sau războaie și abia apoi putem să dezvoltăm o nouă conștiință colectivă!

Cronica Akasha este hrănită din dezvoltarea ființelor umane și oricât de rău ar suna: Napoleon și Hitler au fost factori în conștiința colectivă a umanității - un copil învață dintr-o mică durere - umanitatea învață de la acest copil.

Dar copilul va fi însoțit de o asistență divină, care este bine cunoscută în literatura ezoterică și denumită „Marea Frăție Albă”.

Nu trebuie să ne temem, pentru că în spatele porții stelare nu se ascund moartea sau monștrii. Ea dezvăluie de fapt un Creator binevoitor și iubitor.

„Marea Frăție Albă” este gardianul ideilor. Zeii au invocat Frăția lui Agartha - Ordinul lui Thule, iar alte sisteme magice lucrează la construirea noului eon. Speranța este principiul nostru.

Cu toate acestea, nu sunt deloc convins că nu există „moarte sau monștri” în spatele porții stelare.

Cercetările mele mă fac să cred că este un amestec de „toate” și prin deschiderea porții lăsăm să pătrundă tot ce se află dincolo „de cealaltă parte” ... Agartha înseamnă națiunea din interiorul Pământului Gol care, fără îndoială, este ceva foarte real.

The original article can be found here: Thule Gesellschaft And The Vril Society
Share:

Postări populare

Translate

Persoane interesate

Formular de contact

Nume

E-mail *

Mesaj *

Etichete

Dezvățătorul

Dezvățătorul
Sic mundus creatus est

Totalul afișărilor de pagină

Lista mea de bloguri